Hvad er huslejenævnet, og hvad kan de hjælpe med? - Martin Justesen
15966
post-template-default,single,single-post,postid-15966,single-format-standard,bridge-core-1.0.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-18.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Hvad er huslejenævnet, hvad kan de hjælpe med, og hvad hvis man er uenig?

Som udlejer af boliglejemål kan det være svært at navigere rundt i afgørelser fra Huslejenævnet. Derfor har vi lavet dette blogindlæg, der går i dybden med Huslejenævnets funktion og gode tips og tricks til at navigere i det.

Hvad er huslejenævnet?

Huslejenævnet har til formål at løse konflikter og uenigheder mellem udlejere og lejere hurtigt, billigt og nemt.

Både udlejere og lejere har muligheden for at indbringe sager for huslejenævnet vedr. eksempelvis lejens størrelse, vedligeholdelsespligt, klager over forbrugsregnskaber, lejers overtrædelse af husordenen, lejers istandsættelsespligt, depositum, osv.

Huslejenævnet har i medfør af lejeloven og boligreguleringsloven kompetence til at træffe afgørelse om ovennævnte tvistepunkter.

Hvad hvis huslejenævnet træffer en afgørelse, som jeg ikke er enig i?

Hvis du ikke er tilfreds med den afgørelse, som huslejenævnet har truffet, kan sagen indbringes for Boligretten. Det er vigtigt, at dette sker senest fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen fra Huslejenævnet.

Hvis fristen ikke overholdes, mister du som den helt klare hovedregel retten til at indbringe sagen for Boligretten.

Hvis du vil indbringe sagen for Boligretten, skal dette ske ved indlevering af en stævning ved byretten i den retskreds, hvor det omtvistede lejemål er beliggende.

»Hvis du ikke er tilfreds med den afgørelse, som huslejenævnet har truffet, kan sagen indbringes for Boligretten. Det er vigtigt, at dette sker senest 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen fra huslejenævnet «.

Hvad skal jeg have for øje ved korrespondance med huslejenævnet?

Når du skriver til huslejenævnet, er det vigtigt, at du vedlægger alt det materiale, der har betydning for sagen. Dette kunne eksempelvis være indflytningsrapporter, fraflytningsrapporter, indsigelsesskrivelser og lignende.

Hvis Huslejenævnet mener, at der mangler oplysninger i sagen, vil nævnet henvende sig til dig og bede dig fremskaffe yderligere oplysninger. Det er meget vigtigt, at du sørger for at besvare nævnets henvendelser, da der for det første ellers er stor risiko for, at nævnet vil træffe en afgørelse, der ikke er til din fordel.

For det andet kan Boligretten også bestemme, at nyt materiale – som altså ikke har været tilsendt huslejenævnet – ikke må fremlægges for Boligretten, og du kan derfor risikere, at væsentlige dokumenter og oplysninger derfor ikke kan tages i betragtning ved Boligrettens afgørelse. Vær derfor meget opmærksom på, at alt materiale bliver fremlagt for huslejenævnet og at få besvaret huslejenævnets henvendelser.

Husk, at vi agerer som både boligadvokat, inkassoadvokat, advokat til lejeret og advokat til fast ejendom – derfor kan vi altid hjælpe og rådgive dig i sager som beskrevet i ovenstående.