+45 70 60 12 10 mju@advokatjustesen.dk

Fri proces og retshjælp

Ring uforpligtende på tlf. +45 70 60 12 10

Fri proces og retshjælpsforsikringsdækning

Advokatfirmaet Martin Justesen gør særligt opmærksom på, at der efter omstændighederne vil være mulighed for at få dækket hele eller dele af dine udgifter til en sags førelse via en forsikring (retshjælpsforsikringsdækning) eller via fri proces.

Retshjælpsdækning fra forsikringsselskab

Såfremt du har en forsikring, vil der i nogle sager kunne opnås tilsagn om retshjælpsdækning fra dit forsikringsselskab. Hvis der kan opnås tilsagn om forsikringsdækning til sagen, udredes sagens omkostninger og advokatens salær af forsikringsselskabet.

Du skal dog være opmærksom på, at du selv skal betale selvrisikoen i henhold til forsikringspolicen. Såfremt du opfylder betingelserne for fri proces, vil du kunne undtages for at betale selvrisikoen. Du skal foruden selvrisikoen være opmærksom på, at der vil være et dækningsmaksimum på din forsikring. De nærmere omstændigheder og beløbsgrænser i den forbindelse vil afhænge af dine konkrete forsikringer.

Hvornår kan du opnå fri proces?

Hvis der ikke er mulighed for at opnå retshjælpsdækning fra dit forsikringsselskab, vil der i visse sagstyper kunne opnås fri proces. Fri proces er udtryk for, at staten yder økonomisk bistand for at sikre den enkelte borgers adgang til domstolene. Hvis der kan opnås fri proces, udredes sagsomkostninger, advokatens vederlag mv. af det offentlige.

Muligheden for at opnå fri proces er betinget af, at du har en rimelig grund til at føre sagen, ligesom du skal opfylde de økonomiske betingelser for fri proces. De økonomiske betingelser for fri proces afhænger af din personlige økonomi, herunder blandt andet af, om du er gift/samlevende, og hvor mange børn under 18 år, du har forsørgerpligt for. Beløbsgrænserne ændres hvert år, og du kan finde de aktuelle og øvrige oplysninger om fri proces på www.civilstyrelsen.dk.

Advokatfirmaet Martin Justesen bistår gerne med at undersøge, om du har en privat retshjælpsforsikring tilknyttet dine forsikringer og/eller om du opfylder betingelserne for proces, ligesom vi også gerne er behjælpelige med at lave ansøgningen til forsikringsselskabet og/eller staten.

KONTAKT OS

Kontakt os uforpligtende med din problemstilling

Vi møder dig, hvor du er – og vi gør meget ud af at planlægge vores klientmøder på en måde, hvor klienten føler sig tilpas.

Det betyder, at vi naturligvis er på vores kontor i Middelfart, hvis du er fra Middelfart – ligesom vi er i Svendborg, hvis du er tættest herpå – eller på vores kontor i Odense, hvis det er her, du befinder dig.

Kort sagt: Vi er dér, hvor du er. Og du er altid velkommen til at besøge os på vores kontorer og indgå i en rådgivende dialog med en af vores dygtige advokater og advokatfuldmægtige.

Vores dør er altid åben til en snak om enhver form for juridisk problemstilling, som du vil have løst – hurtigt og effektivt. Vi møder dig med den forståelse, som enhver klient med juridisk ondt i livet har brug for.

Vi glæder os til at høre fra dig.

+45 70 60 12 10

Skriv en besked

Vi bestræber os på at svare hurtigst muligt.