+45 70 60 12 10 mju@advokatjustesen.dk

Lovpligtige oplysninger

Ring uforpligtende på tlf. +45 70 60 12 10

Lovpligtige oplysninger om Advokatfirmaet Martin Justesen

Advokatfirmaet Martin Justesen har fysisk og juridisk adresse på Odensevej 169, 5500 Middelfart, men vi har også kontor på Egegårdsvej 20, 5260 Odense S og Englandsvej 8, 5700 Svendborg (indgang via Kortermann IT).

Vi kan kontaktes på hovedtelefonnummer 70 60 12 10 eller på mju@advokatjustesen.dk. Kontaktoplysningerne på de enkelte advokater og advokatfuldmægtige kan ses ovenfor.

Advokatfirmaet Martin Justesen er organiseret som en enkeltmandsvirksomhed med CVR-nummer 37122270.

Vi har klientkontobank i Middelfart Sparekasse

Kontorets forvaltning af klientmidler er omfattet af lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til (EUR) 100.000 €.

Vi gør i den forbindelse udtrykkeligt opmærksom på, at dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Det betyder således, at såfremt kunden privat har penge indskudt i det samme pengeinstitut, som Advokatfirmaet Martin Justesen har placeret kundens midler i, opnår kunden maksimalt (EUR) 100.000 € i erstatning for det samlede indestående på begge konti.

Dækningsmaksimummet for indskud vedrørende fast ejendom, hvor den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssigt formål, er dog større, idet der dækkes op til (EUR) 10.000.000 € i indtil 12 måneder efter beløbets indsættelse.

Beskikkelse og forsikring

Alle advokater hos Advokatfirmaet Martin Justesen er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark og er medlemmer af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Advokatfirmaet Martin Justesen er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Tryg. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Skik og advokatetik

Advokatfirmaet Martin Justesen anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

Advokaterne hos Advokatfirmaet Martin Justesen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god skik, jf. retsplejelovens § 126, og de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for advokaters udførelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundet hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk.

Vores rådgivning er omfattet af dansk ret, og vi er underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Vi bestræber os på altid at have en åben og ærlig dialog med vores kunder, således der ikke forekommer ubehagelige overraskelser i sagsforløbet. Skulle der alligevel være noget, som du ikke er tilfreds med, hører vi gerne fra dig. Du er altid velkommen til at kontakte os.

Du har også mulighed for at klage over advokat og/eller salæret til:

Advokatnævnet

Kronprinsessegade 28

1306 København K

Tlf.: 33 96 97 98

Mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Du kan læse mere om dine klagemuligheder på www.advokatnævnet.dk.

KONTAKT OS

Kontakt os uforpligtende med din problemstilling

Vi møder dig, hvor du er – og vi gør meget ud af at planlægge vores klientmøder på en måde, hvor klienten føler sig tilpas.

Det betyder, at vi naturligvis er på vores kontor i Middelfart, hvis du er fra Middelfart – ligesom vi er i Svendborg, hvis du er tættest herpå – eller på vores kontor i Odense, hvis det er her, du befinder dig.

Kort sagt: Vi er dér, hvor du er. Og du er altid velkommen til at besøge os på vores kontorer og indgå i en rådgivende dialog med en af vores dygtige advokater og advokatfuldmægtige.

Vores dør er altid åben til en snak om enhver form for juridisk problemstilling, som du vil have løst – hurtigt og effektivt. Vi møder dig med den forståelse, som enhver klient med juridisk ondt i livet har brug for.

Vi glæder os til at høre fra dig.

+45 70 60 12 10

Skriv en besked

Vi bestræber os på at svare hurtigst muligt.